Stanowiska

nauczyciel geografii

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel języka niemieckiego

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel matematyki i fizyki

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel języka polskiego/zajęć logopedycznych

nauczyciel historii/wiedzy o społeczeństwie

nauczyciel matematyki / języka angielskiego

nauczyciel języka polskiego

nauczyciel techniki

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel plastyki / wychowawca świetlicy

nauczyciel religii

sam.referent d/s administracji

pomoc kuchenna

wychowawca świetlicy

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel religii

nauczyciel wychowania przedszkolnego

nauczyciel języka angielskiego

starszy intendent

nauczyciel muzyki / przyrody

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

pedagog / nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

nauczyciel wychowania przedszkolnego

nauczyciel chemii / biologii / wychowania do życia w rodzinie

nauczyciel języka polskiego

nauczyciel wychowania fizycznego

nauczyciel wychowania przedszkolnego

wicedyrektor/ nauczyciel języka polskiego

nauczyciel wychowania fizycznego

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel języka polskiego

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel informatyki

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel bilologii / przyrody / plastyki

bibliotekarz

sprzątaczka

sprzątaczka

sprzątaczka

sprzątaczka

sprzątaczka

palacz c.o.

sprzątaczka

rzemieślnik

sprzątaczka

dyrektor

wicedyrektor / nauczyciel wychowania fizycznego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2012 10:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Walczak
Ilość wyświetleń: 4060
25 października 2018 12:31 (Grażyna Walczak) - Zmiana danych stanowiska: wicedyrektor/ nauczyciel języka polskiego.
19 września 2018 12:11 (Grażyna Walczak) - Dodanie stanowiska: wicedyrektor / nauczyciel wychowania fizycznego.
19 września 2018 12:05 (Grażyna Walczak) - Dodanie stanowiska: nauczyciel informatyki.