Biuletyn Informacji Publicznej - Zespół Szkół Publicznych im. Witolda Gombrowicza we Wsoli
http://bip.zspwsola.pl

Dane teleadresowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wsoli
Szkoła Podstawowa, Przedszkole
7962974909
672964602
mazowieckie
radomski
Jedlińsk
Wsola
Szkolna 1
26-660

48-32-15-025

zspwsola@poczta.onet.pl

MGR PAWEŁ STĘPNIKOWSKI

48-32-15-025

48-32-15-025

zspwsola@poczta.onet.pl

MGR PARENDYK LIDIA

48-32-15-025

48-32-15-025

zspwsola@poczta.onet.pl

MGR BEATA KRZESICKA

48-32-15-025

48-32-15-025

zspwsola@poczta.onet.pl